04LOG011 TOIMITUSKETJUN HALLINTA 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Edeltävä osaaminen

04LII006 Logistiikka ja kaupan asiakirjat 5 op

Toteutus ja arviointi

Luennot, vierailevat luennoitsijat/yritysvierailut, aineistopohjainen essee, teoreettisanalyyttinen oppimispäiväkirja Arviointi asteikolla 1 – 5 ja arviointikriteerit.

Oppimateriaali

Luennot ja luennoilla erikseen ilmoitettava materiaali, toimitusketjukirjallisuus