04LOG022 JULKISET HANKINNAT 5 OP

Osaamistavoitteet 

opiskelija

Sisältö  

Julkisten hankintojen tärkeimmät pelisäännöt sekä hankintayksikön että kilpailutukseen osallistujan näkökulmasta.

Edeltävä osaaminen 

Yrityksen oikeudellinen riskienhallinta

Toteutus ja arviointi 

Luennot, harjoitustehtävät ja tentti. Tehtävien painoarvo arvosanasta 50 %

Oppimateriaali  

Opetuksen alkaessa ilmoitettava digitaalinen aineisto.