04LOG023 SOPIMISEN JA KAUPAN JURIDIIKKA 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Oikeudellinen riskinhallinta liiketoiminnan sopimuksissa.

Edeltävä osaaminen

Yrityksen juridinen toimintaympäristö tai vastaava aiempi osaaminen.

Toteutus ja arviointi

 Lähiopetus.

 Etäopetus: sopimuksen laadinta, parityö Arviointi asteikolla hyväksytty-hylätty (hyväksytty on minimissään H3), mahdollisuus kirjalliseen palautteeseen

Oppimateriaali

Luennot sekä luennoilla ja repussa erikseen ilmoitettava materiaali Suojanen, Kalevi: Opi oikeutta -teokset, uusin painos Ari Saarnilehto – Mika Hemmo – Leena Kartio: Varallisuusoikeus (saatavissa: SanomaPRO www.wsoypro.fi etäyhteytenä, tiedustele tarvittaessa ohjeita kampuskirjastostamme) Hemmo, Mika: Sopimusoikeus-sarja

www.finlex.fi www.edilex.fi (saatavissa etäyhteytenä, tiedustele tarvittaessa ohjeita kampuskirjastostamme)