TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 OP

04VAPVAL Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Vapaasti valittavat opinnot ovat korkeakoulutasoisia opintoja.