0750ET103 Esimiestoiminta 3 op

Osaamistavoitteet

Sisältö

Edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista

Toteutus ja arviointi

Luennot, harjoitukset ja kokeet.

 

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2):

Opiskelija ymmärtää kokonaisuudet, joita johtaminen sisältää (työlainsäädäntö, ihmisuhdetaidot, strateginen johtaminen)

Hyvä taso (3-4):

Opiskelija osaa ottaa huomioon johtamisen  perusperiaatteet yritystoiminnassa.

Erinomainen taso (5):

Opiskelija osaa kehittää yrityksen toimintaa johtamisen ja laadun työkaluja käyttäen. 

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan tehtäväkohtaisesti.