Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

Sisältö

...

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus...Monimuoto-opetus...etäopetus...: työelämäläheinen oppiminen, kontaktipäivät, verkko-oppiminen ja oppimistehtävä (portfolio)

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

...

Verkkomateriaalia seuraavilta sivustoilta: ...

Opetuksen yhteydessä ja Repussa ilmoitettavat ajankohtaiset artikkelit/kirjallisuus ja muut lähteet