AMMATTIOPINNOT 

Esimiesosaaminen 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija