01PINFO Informaatiolukutaito 1 op

Osaamistavoitteet

Tiedonhankintataidot ovat tärkeä osa korkeakouluopiskelijan sujuvaa opiskelua, ammatillista kasvua ja menestymistä työelämässä.

Taustalla:

Suomen korkeakoulujen informaatiolukutaitosuositus: http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/neuvosto/verkostot/informaatiolukutaitoverkosto/Files/liitetiedosto2/ILsuositus_FI.pdf

Informaatiolukutaidon (IL) opintosuunnitelma: IL1: tiedonhankinnan perusteet (uudet opiskelijat) IL2: informaatiolukutaito aineopinnoissa (ont, proseminaari), IL3: Informaatiolukutaito syventävissä opinnoissa (Master-opinnot)

Kansainväliset informaatiolukutaidon osaamistavoitteet perustuvat American Library Associationin vuonna 2000 hyväksymään standardiin “Information Literacy Competency Standards for Higher Education.

IL1: tiedonhankinnan perusteet –osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa:

Sisältö

Informaatiolukutaito liittyy aina johonkin opiskeltavaan aineeseen, kuten Asiantuntijaviestinnässä esseen/ artikkelin aiheeseen tehtävään tiedonhankintaan ja tulosten analysointiin tiedonlähteiden arvioinnin näkökulmasta. Keskeisiä oppimisalueita ovat: eri alojen elektroniset tietoaineistot ja -kannat, Finna-portaali, avoimet verkkojulkaisut,  tiedonhankintastrategiat ja hakutekniikat, tietoaineistojen tekijän- ja käyttöoikeudet sekä lisenssit, lähdekriittisyys kriteereineen.

Suoritusajankohta

Osio on suositeltavaa suorittaa heti ensimmäisenä opiskeluvuotena, sillä hyvät  tiedonhankinnan taidot ovat yksi sujuvan opiskelun edellytys.

Edeltävä osaaminen

Tietokoneen perushallinta. Opiskelija osaa käyttää Lahden ammattikorkeakoulussa hyödynnettäviä opetuksen ja opiskelun järjestelmiä

Toteutus

Kontaktiopetuksena suorittavat
Verkkokurssina suorittavat

Arviointi

Osaamiskokeen tai verkkokurssin hyväksytty/ hylätty suoritus

Oppimateriaali

http://www.phkk.fi/palvelut/tieto-ja-kirjastopalvelut/tietoaineistot/eaineistot/Sivut/default.aspx