0730MJ103 MATEMATIIKAN JATKOKURSSI 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Edeltävä osaaminen

Matematiikan peruskurssi

Toteutus ja arviointi

Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista. Arviointi tapahtuu harjoitustehtävien ja välikokeiden tai tentin perusteella.
Arviointi asteikolla 1 - 5

Oppimateriaali

Launonen, E., Sorvali, E. & Toivonen, P. 2003. Teknisten ammattien matematiikka 3 C. 7. painos. Helsinki: WSOY..