ENERGIATEHOKKUUS, 3 OP

0745EH03: Energiatehokkuus, 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Lait, asetukset ja linjaukset, jotka tähtäävät yhdyskuntarakenteen energiatehokkuuden parantamiseen. Käytännön esimerkit ja niiden arviointi.  Suunnitteluohjelmistot.

Toteutus ja arviointi

Arviointi 1-5.

Opiskelumateriaali

Sovitaan opintojakson alussa