Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Logistiikkakäsite, liiketoiminnan kannattavuus, hankintatoimi, varastointi, tuotanto, jakelu- ja kuljetukset, ympäristölogistiikka ja ohjausmenetelmät.

Edeltävä osaaminen

-

Toteutus ja arviointi

  1.  Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, oppimistehtävät, yritysvierailu .
  2.  Etäopetus: Yritysportfoliotehtävä. Arviointi asteikolla 0 – 5.

 

Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.