AMMATTIOPINNOT 

04JOH020 Esimiesosaaminen 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija