Täällä sivulla on ohjeita LAMKin järjestelmiin pääsemiseksi. Tarkemmat ohjeet ympäristöissä toimimiseksi saat opintojakson alussa opettajalta.
On these pages you can find instructions how to login LUAS learning systems.

Kaikissa FUAS-ammattikorkeakouluissa on lisäksi käytössä valtakunnallinen e-portfoliopalvelu Kyvyt.fi, jossa opiskelijat voivat rakentaa omaa e-portfoliota tai luoda ryhmätyöalueita oppilaitosrajoista riippumatta, lisätietoja Kyvyt.fi LAMKissa 
Jos kirjaudut Kyvyt.fi -palveluun LAMKin Repusta, voit käyttää palvelua olemassa olevalla HAMKin/Laurean profiilillasi (valitse: käytä olemassa olevaa profiilia)

All FUAS-schools also use the national e-portfolio service Kyvyt.fi. Students can create e-portfolios and areas for group work regardless of institutional borders. More information
When logging in Kyvyt.fi via LUAS Reppu, you can use your HAMK/Laurea profile (choose 'Use existing')